Ki kaphat osztrák nyugdíjat?

0

Rengeteg magyar dolgozik Ausztriában és ahogyan telik az idő, egyre többen lesznek majd jogosultak osztrák nyugdíjra, ami egyébként (például Magyarországra visszaköltözve) nem is olyan kellemetlen összeg. De milyen is az osztrák nyugdíjrendszer és milyen feltételekkel lehet bekerülni? Következzen tehát Dr. Farkas András szakértői sorozatának következő része, azaz az osztrák nyugdíjrendszer dióhéjban 2019-ben!

“Az osztrák nyugdíjrendszer alapelve, hogy az állami nyugdíjnak biztosítania kell a tisztes megélhetést minden nyugdíjas számára.

Ezt a célt a 80/45/65 szabály alkalmazásával kívánják elérni: 80% legyen a bruttó helyettesítési ráta (az első nyugdíj bruttó összege érje el az utolsó aktív bruttó kereset 80%-át), ha az érintett nyugdíjas legalább 45 évi biztosítási idővel rendelkezik a 65 éves korhatára betöltésével.

Apropó nyugdjkorhatár: az a férfiak (és a közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó hölgyek) számára 65 év, (a nem közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó) nők számára jelenleg 60 év.

A nők általános nyugdíjkorhatára szintén 65 év lesz az 1992-es szövetségi alkotmánytörvény alapján, így a jelenleg 60 éves korhatár 2024. január 1-jétől évente 6 hónappal emelkedik  – így 2033-ra éri el a 65 évet.

Ennek eredményeként az 1968. június 2-án vagy azt követően született hölgyek már csak 65 éves koruktól igényelhetik az öregségi nyugdíjat, akárcsak a férfiak (és a közalkalmazott hölgyek).

Az állami nyugdíjrendszer az egyéni nyugdíjszámlákra épül, amelyeken a bruttó járulékalap 1,78 százalékát írják jóvá évenként.

Ebbe a bruttó járulékalapba beszámít minden kereset, ami után járulékot fizettek és minden olyan ellátás, amelyet a nem keresőtevékenységgel szerzett időszakra törvényben határoznak meg. Járulékot csak a kereset egy meghatározott maximális összegéig kell fizetni.

A jóváírásokat a tényleges nyugdíjigénylés időpontjáig a bruttó keresetek növekedési rátáját figyelembe véve minden évben valorizálják. Így minden évben pontosan látható az adott évben érvényes teljes jóváírás összege.

Áttekinthető, kiszámítható, egyszerű rendszer

Az egyéni nyugdíjszámlák következtében áttekinthető, kiszámítható, egyszerű a rendszer, minden érintett minden évben pontosan látja, az adott pillanatban mennyi nyugdíjra számíthat a felhalmozott nyugdíj jóváírásai alapján.

Érvényesül az egyenértékűség (ekvivalencia) elve, amely szerint a biztosított személy által élete során fizetett járulékok nagyságának kiszámítható módon tükröződnie kell a nyugdíja összegében, s a korábban már megszerzett nyugdíjjogosultságokat később hozott szabályok nem tehetik semmissé.

Plusz előny, hogy a nyugdíj megállapítása során már nem kell külön számolni a biztosítási idő hosszával.

A német nyugdíjrendszer dióhéjban

A nyugdíjszámlák rendszere azt is lehetővé teszi, hogy a szülők osztozzanak a gyermekneveléssel szerezhető biztosítási időtartamok során a dolgozó szülő által szerzett jóváíráson, hogy a gyermekével otthon maradó szülő leendő nyugdíjának összege ne csökkenjen túlzott mértékben.

Az a szülő ugyanis, aki nem marad otthon a gyermekét nevelni, hanem dolgozik, az átadhatja az ebben az időszakban a járulékfizetése alapján járó jóváírása legfeljebb 50 százalékát a gyermeküket otthon nevelő másik szülő részére.

Gyermekenként legfeljebb hét évi jóváírás osztható meg ilyen módon. A megosztásra irányuló döntés nem vonható vissza.

A nyugdíjjogosultság szempontjából a gyermekneveléssel a születéstől számított legfeljebb 48 – járulékfizetés nélküli – naptári hónap számítható be. (Ikerszülések esetében legfeljebb 60 naptári hónap számítható be.)

Így nem kell számolgatni, mint itthon, hogy melyik gyerek után milyen támogatást, milyen értékben és milyen tartamban kapott a szülő.

Ki kaphat nyugdíjat?

Az öregségi nyugdíj igényléséhez a korhatár betöltése mellett legalább 180 biztosítási hónap (15 biztosítási év) megléte szükséges, és e 180 hónapból legalább 84 hónapot (7 évet) keresőtevékenységgel kell megszerezni.

A biztosítási hónapok számába a keresőtevékenységgel szerzett biztosítási hónapok mellett egy sor egyéb időszak is “egyenértékű időtartamként” (Ersatzzeiten) beszámít (ilyen esetekben a járulékterhet főszabály szerint a szövetségi költségvetés viseli), például:

– gyermeknevelési időszak (Kindererziehungszeiten)

– anyasági ellátás (Wochengeld) folyósításának tartama

– fogyatékos gyermek ápolásával töltött, önkéntes biztosítással fedezett időszak

– beteg hozzátartozó ápolásával töltött időszak (meghatározott feltételek fennállása esetén),

– külön biztosítással megvásárolható tanulmányi időszakok,

– katonai és polgári szolgálat időtartama,

– munkanélküli segély (Arbeitslosengeld) folyósításának tartama,

– táppénz (Krankengeld) folyósításának tartama, stb.

Évente 14 alkalommal

Ausztriában a kiegyenlítő támogatások (Ausgleichszulage) rendszere garantálja az öregkori elszegényedés megfékezését. A támogatás a törvényben évente meghatározott minimális ellátási szint és az adott személy nyugdíja és egyéb jövedelme különbözete.

A nyugdíjat Ausztriában évi 14 alkalommal fizetik. (Az áprilisi és az októberi nyugdíj összegét duplán fizetik.)

A rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségét a Korridorpension kínálja, amelynek rendszerében minden legalább 40 év biztosítási idővel rendelkező igénylő a korhatára betöltése előtt 3 évvel kérheti ezt a korhatár előtti nyugdíjat, amelynek összegét levonás terheli: évi 5,1%, de összesen legfeljebb 15,3%.

A hozzátartozói nyugellátások szabályozása is viszonylag megengedő az osztrák rendszerben a többi európai nyugdíjrendszerhez képest. Az ideiglenes özvegyi nyugdíj például 30 hónapig jár (más országokban jellemzően 12 hónapig), és e korlát alól is számtalan felmentés adható a gyermekekre és a házasság hosszára tekintettel.

Másfelől viszont az özvegyi nyugdíj 0% is lehet, ha az özvegy jövedelme egy évente meghatározott (nagyon magas) szintnél magasabb.

Megoldás az időskori elszegényedés elkerülésére

A világon mindenütt fenyeget a nyugdíjasok időskori relatív elszegényedése, mivel ha az inflációnál nagyobb ütemben nőnek a bérek, akkor az aktív dolgozók keresetének és a nyugdíj összegének vásárlóértéke közötti olló nagyon gyorsan nyílik.

Ausztriában a problémát a sávos nyugdíjemelés révén oldják meg. Ennek mértéke a tárgyévi referencia-értéktől (Richtwert), az ennek alapján meghatározott növelési százaléktól vagy euró-összegtől, valamint a nyugdíj összegétől függ.

Így az osztrák emelés is végső soron csak az infláció függvénye (mint például a magyar emelésé), mégis enyhíti a méltánytalanságot a sávosan változó mérték, illetve az, hogy egyes sávokban százalékos, más sávokban meghatározott euró-összegű az emelés.

Minimum a 933 euró havonta

Az osztrák kötelező nyugdíjrendszerben a méltányosságot két alapelv biztosítja: egyfelől az egyenértékűség, másfelől a szolidaritás alapelve.

Idén így az egyedülálló nyugdíjasnak biztosított minimális bevétel 933,06 euró/hó (a kormányzat ezt 1000 euróra kívánja növelni, ennek bevezetési ideje még nem ismert).

Abban az esetben viszont, ha legalább 360 havi (30 évi) keresőtevékenységgel járó, vagyis járulékfizetéssel szerzett biztosítási idővel vonult nyugdíjba, akkor a minimális bevétel 1048,57 euró/hó (a kormányzat ezt 1200 euróra kívánja növelni).

A nyugdíjas pároknak biztosított minimális bevétel 1398,97 euró/hó (a kormányzat ezt 1500 euróra kívánja növelni).

A kiegyenlítő támogatás csak azoknak jár, akik Ausztriában állandó lakóhellyel rendelkeznek. (Évente átlagosan több, mint kétszázezren részesülnek ilyen kompenzációban.)

Dolgozhatok-e nyugdíj mellett?

Bármely korhatár előtti nyugdíj mellett kellő körültekintéssel lehet akár Ausztriában, akár külföldön munkát végezni, ugyanis a havi minimális jövedelemküszöböt (2019-ben a havi 446,81 eurót) meghaladó bruttó kereset esetén a korhatár előtti nyugdíj folyósítását felfüggesztik.

A korhatár előtti nyugdíj folyósítása csak akkor indul újra, ha a munkával szerzett kereset összege a havi minimális jövedelemküszöb alá csökken vagy a munkavégzésre irányuló jogviszony megszűnik.

A folyósítás felfüggesztésének megszüntetése érdekében a fentiekről haladéktalanul értesítenie kell az érintett személynek az osztrák nyugdíjhatóságot.

A korbetöltött öregségi nyugdíj mellett korlátlanul lehet dolgozni és keresni.

Az osztrák nyugdíjrendszer részletes, a 2019-ben hatályos rendelkezések szerinti bemutatását a szerző portálján elérhető összefoglalójában találhatjátok meg.

A zseniális svédcsavar

(Fotó: pixabay.com/Antranias)

Share.

About Author

Leave A Reply