Impresszum

Szerkeszti

Határátkelő szerkesztősége

Kapcsolat

E-mail: hataratkelo@hotmail.com
A Facebook-oldal itt érhető el.
Blog: hataratkelo.blog.hu

Szerzői jogok

A Határátkelő.com oldal fenntart minden, bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek (beleértve szöveget, grafikát, fotót, audio- vagy videoanyagot, stb.) feldolgozása és értékesítése.

Tilos a Határátkelő.com oldalból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni, valamint előzetes írásbeli engedélyünk nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével (akár változatlan formában is) újraközvetíteni.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A Határátkelő.comról értesüléseket átvenni csak az oldalra való hivatkozással lehet, az átvevő
a) nem módosíthatja az eredeti információt,
b) minden közlésnél egyértelműen hivatkozza az oldalt

A Határátkelő.com pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Kommentelési szabályok

A Határátkelő.com oldal komment szolgáltatásait a felhasználók saját felelősségükre veszik igénybe, beleegyeznek abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsítanak, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkednek.

A kommentek nyilvánosak, tehát azokat bárki láthatja. Hozzászólni csak a regisztrált felhasználók tudnak. Regisztrált felhasználóként mindenki elfogadja és tudomásul veszi a vonatkozó szabályokat.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Határátkelő.com szerkesztősége nem köteles ismerni a kommentek mindenkori, aktuális tartalmát, de amennyiben bárki felhívja a figyelmét egy, a felhasználási feltételeket vagy törvényt sértő tartalomra, megfelelő mérlegelést követően eltávolíthatja azt.

A szerkesztőségnek jogában áll a jogsértő vagy felhasználási feltételeket sértő hozzászólást tévő, vagy bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélő felhasználó kommenteléshez való jogát megszüntetni és az egyébként a feltételeknek megfelelő hozzászólást is törölni.

A határátkelő.com kommentelési lehetőségét a felhasználó nem használhatja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére.

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy az ezeket az alapelveket megsértő kommenteket törölje, illetve korlátozza azokat a felhasználókat, illetve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak a megjelenített tartalmakkal.

A felhasználó teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a kommentszolgáltatásban elhelyez, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, közzétett tartalmakat – és bármely tartalom következményeit is.